kenara itilmek

herhangi bir olay başlangıcında veya sonrasında duruma dahil edilmemek, dışlanmak.
kişiyi görmezlikten gelme durumudur.