kendini gerçekleştiren kehanet

"suçsuza hırsız dersin 40 kere sonunda hırsız olur" mantığının kısa anlatımı. vakti zamanında ayrımcılıkla ilgili bir derste görmüştüm. örnek; matematikten anlamaz denilen kız çocuklarının daha fazla kaygılandıklarından anlamayı denememeleri veya kaygıdan matematik konularını öğrenememeleri. fakat hayatta oldukça genişletebiliriz bu durumu.