keşmir mustafa

biri dahi keşmir mustafa'dır. halvet kubbesine güzellik bırakan nur-ı musaffadır (süzülmüş ışıktır).
sil gözünün yaşını
çatma keman kaşını
basarlarken yarağı
çalka gümüş tasını

haramzadedir yani loncada çeribaşı oğlu kıptî'dir ki babası külhancı, anası karılar hamamında natır, göbek taşında uyumuş, kurna başında büyümüş, alnı kara götü ak nevcivan dellaktır. kulağında gül, alnında kâkül, ot çalmaz, ustura vurmaz sikinin kılları sırma püskül, levendane reftar ile (levend gibi yürüyüşle) halvete gelip şuhane, edibane selam verip elpençe durdukta yürek taş olsa erir. kıptidir ama akça, pul lafı yok tokgöz olup ejderha misali kol kadar malafatı dibine dek alır ki, kıptiyanda (çingeneler içerisinde) böyle nazik dilber bin oğlanda bir çıkar. narhı yoktur, "müşterimin mürüvvetine endaze olmaz" deyip domalır ve ne bahşedilse alır, akça tutmaz şahbaz bekâr yiğitlerin gönlünü dahi bad-ı heva hoşnut eyler. hammam-ı eski yeni'de natırdan talep oluna.