kezo savunma birliği

birlik bir büro ya da müştemilat içinde iş görecekse; karın tokluğuna ya da haftalık yevmiye usulü sabahları büroyu açmaya çam demlemeye, tebligatları almaya, imza sirküleri ve birliği temsil etmeye, randevu almaya etrafın tozunu alıp arada havalandırmaya da talibim. yeter ki savunma birliğinin karnı tok sırtı pek olsun.

birliğin giderleri için aidat toplanmasını, ek iş olarak ayrı bir çalışma ruhsatı dahilinde pipi ağda merkezi açılmasını, kezostamya ile yakın ilişki kurularak bütçeden pay alınmasını öneriyorum.*
kezoları teselli etmeyi en iyi biz biliriz.