kırmızı bisiklet

baba, babalık ve babalığın sorumluluğu hakkında yazmış olduğu can dündar kitabı. baba olduysanız, babanız öldüyse ya da hala hayattaysa mutlaka okunması gerekir.

--spoiler--

süzüldüm imbiğinden...
piştim, o ihtiyarın dergahında..
babamın oğluydum eskiden;
oğlumun babası oluverdim birden.

--spoiler--