kirve

sünnet olurken sünnet bebesini an ve masraflarına katılan kişi
yeni sözlük yazarımız. katılımı ile sevindirdi.