kişilik

kişinin, ailesi ve çevresinin etkisiyle kazandığı hayata karşı duruş biçimi.
değiştirmek için en fazla gayret edilen ve en fazla başarısızlığa uğranılan kimlik katmanı.