kıskıvrak

aniden, hemen manalarındaki söz.
"kurtulamayacak biçimde" anlamındadır.
(kıskıvrak yakalanmak veya yakalamak)