kıyaslamak

arapça kıyas kelimesinden gelen, iki farklı olayı, durumu, nesneyi ya da kişiyi, nitelikleri veya nicelikleri bakımından karşılaştırmak anlamına gelen sözcük. mukayese etmek. *