kojenerasyon

enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir.