kombi

hem ısıtma hem de sıcak su gereksinimini karşılayan bir cihazdır.
adına şarkı yazılmış icat