kürt kelimesinin anlamı

“kürt” isminin kaynağı tarihsel olarak çok eskilere dayanmaktadır. bazı araştırmacılara göre kürt teriminin temelinde kur kelimesi yatmakta olup sümer kökenlidir. sümerce'de kur, dağ demektir. ti eki aidiyeti ifade eder. böylelikle kurti kelimesi dağın halkı, dağlı halk anlamına gelmektedir. bu ismin geçmişi milattan önce 3000'lere kadar dayanmaktadır. kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir. o çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı adlar verilirdi. kürtlerinde işte bu dağlık coğrafyada binlerce yıldır yaşadığı için bu adı almış oldukları ileri sürülmektedir. sümercedeki kurti adı, greklerede 2200 yıl önce kurdienne (kürt memleketi) diye geçmiştir.
bir sümer tabletinde kurtie adı altında yer alan halkın veya kardakalar'ın eski tabletlerde adı geçen proto-kürt kavimler olduklarına bilim adamlarının inançları var. g.r. driver göre bu yöre van gölünün güneyidir. fakat bunlar kürt kabilelerin sadece bir kısmını teşkil eder.
asurlulardan kalan bir tablette bugün “kurti” veya “qurtie” diye okunan bir kavim adına rastlanmıştır. g.r. driver bu bölgenin bitlis yöresini kapsayan güneydoğu anadolu olabileceğini düşünmüştür. asur tabletleri kurtiler için “dağların cini/efendisi” diye yazıyor .
'aslında kürt yoktur dağdaki türk vardır' evet buna da inananlar vardı