levanten

osmanlı imparatorluğunda yaşayan frenk azınlık (italyan* * ve fransız katolikler) için kullanılan isim. diğer yandan zamanında, avrupa'da yaşayanların, doğuda yaşayan ırkdaşlarını küçümsemek için kullandıkları isim de olmuştur.
istanbul'un fethi sırasında venedikli ve cenevizlilerin osmanlı'ya yardım etmesi sonucu* italyanca'da kalleş, hain anlamında kullanımı vardır. ancak bu kullanım gayet zorlamadır, gereksizdir.