lgbtqia ölümleri

en büyük sebepleri bu kişilerin feryatlarının çevreleri tarafından işitilmemesidir. türkiye gibi toplumlarda homofobik toplumlarda da aileler başta olmak üzere herkes bu bireylere saldırabilme hakkını kendilerinde bulmaktadırlar.

http://kralarininkovani.blogspot.com.tr/...