liberal düşünce topluluğu

liberal düşünce topluluğu , 26 aralık 1992'de ankara'da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. liberal felsefeyi türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler. yönetim kurulu başkanlığını bican şahin yürütmektedir.
http://www.liberal.org.tr/