lice soruşturmasında gizlilik kararı alınması

28 haziran 2013 diyarbakır lice müdahalesi sonucu başlatılan savcılık soruşturmasında alınan tedbir niteliğindeki karar.

cmk ve ceza yasaları uyarınca kamu yararı ve kamu menfaati gerektiren durumlarda ve bilhassa suçun tarafı olan müşteki yahut sanığın durumu ve suçun mahiyetine göre gerek soruşturma gerekse mahkeme yargılaması aşamasında gizlilik kararı alınması mümkün. ancak kamuoyunu en çok ilgilendiren ve ne dolaplar döndüğünün ortaya çıkması açısından kesinlikle açık soruşturma ilkesinin uygulanması gereken lice olaylarında bu kararın nasıl bir kötüniyet sonucu alındığı da aşikar. oldu bittiye getirilerek, yargıyı yönlendirerek kısaca hükümetin talimat verdiği şekilde soruşturmanın devam etmesinden başka bir amaca hizmet etmeyeceği kesin. yargının ne denli siyasallaştığının da kanıtı. dosya kapatılıp rafa kaldırılsa ve şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilse bile bundan haberdar olamayacağız, ölen öldüğüyle kalacak.

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyase...