linç girişiminde bulunmak

bir güruhun bir suçluyu (ya da kendilerince suçlu buldukları bir kimseyi) yargılamadan ellerine geçen herhangi bir nesneyle ya da tekme, tokat, yumrukla döve döve öldürmelerine linç, buna teşebbüs etmelerine linç girişimi denir.

peki insanlar niye bunu yapar? bunu medeni olan hiçbir insan yapmaz kesinlikle, hem de suç olarak görülen şey ne olursa olsun, yapmaz, yapmamalı. bunu yapmak duygularını( özellikle öfkesini) kontrol edemeyecek kadar kendini eğitememiş olmayı, dolayısıyla sakinliğini koruyamacak kadar iradesiz olmayı sağlayacak derecede cahil kalmış olmayı gerektirir ki ancak bu denli cahil bir insanın başvuracağı yoldur bu. kafasını kullanmadığı için yumruğunu kullanmak dışında bir çözüm yolu akıl edemediğindendir.

eğitimli ve medeni insan, ilkel güdülerine yenik düşmez. insanlara özgü anlaşma biçimi olan konuşma yoluyla iletişim kurar. dinler, anlar, çözüm arar. vermediği canı alma hakkını ve haddini kendinde bulmaz. suçu işleyenden çok işlemesine olanak sağlayan, yönlendiren yanlışlara odaklanır ve düzeltmeye çalışır. suçluyu öldürmek ortadan,kaldırmak kolaydır, önemli olan suçu ortadan kaldırmaktır.