logar kapağı

bazı şişman beylerin belini betimlerken söyledikleri yanlış tümce.

(bkz: rögar)