lom

romanlarla aynı kökenden olmakla birlikte onların aksine eski sovyet ülkelerine yayılmış olan topluluktur.