m'li ikilemeler

ikinci sözcüğün baş harfinin m olmasıyla oluşan ikilemelerdir.

kapı mapı (k harfi m harfine dönüşür.)
eşya meşya (e harfinin önüne yani kelimenin önüne m harfi getirilir.)
mısır mısır (bir b*k olmaz.)
ağaç - mağaç
deli - meli
kedi - medi
tuz - muz
muz - muz (!)
kuzu - muzu
...
sinek - minek
kiler - miler
çapak - mapak
sarı - marı
kırmızı - mırmızı
mor - mor (!)
patlıcan - matlıcan
devasa - mevasa
salak - malak
malak - malak (!)
...
dalak - malak
salak - malak

bu durumda, dalak = salak olur; çünkü malak = malak!
penis - menis
vajina - majina
göt - möt
telefon - mee-lefon ( koyun kuzu hattı)
koyu - moyu
soyu - moyu
mayo - mayo (!)
bikini - mikini
tekila - mekila
uzay - muzay
saç - maç
mala - mala (!)
para - mara
alet - malet
silgi - milgi
iletki - miletki
tapon - mapon
japon - mapon
strapon - mtrapon
gaye - maye
amaç - mamaç
yamaç - mamaç
erek - merek
erkek - merkek
süt - müt
eziyet - meziyet
meziyet - meziyet (!)
istanbul - mistanbul
sinema - minema
kulaç - mulaç
aroma - maroma
roma - moma
pencere - mencere
tencere - mencere
kerpeten - merpeten
sulu - mulu
kuru - muru
maaş - maaş (!)
yaş - maş
kaş - maş
baş - maş
taş - maş
lavaş - mamaş
salaş - malaş
selam - melam
eski - meski
yeni - meni
öptüm - möptüm
seviştik - meviştik
papatya - mapatya
kereviz - mereviz
otoban - motoban
ban - man
kan - man
bakan - makan
yakan - makan
takan - makan
tak - mak
sök - mök
kök - mök
...
..
.
dama - mama
yama - mama
kama - mama
...