maddi hata dilekçesi

üniversite öğrencilerinin en doğal hakkıdır. fakat, ne yazık ki, sınav kağıdını bir başkasının okumasını garantilemez.
dilekçe, bölüm başkanlığına gider. bölüm başkanı, ilgili hocayı çağırarak sınav kağıdını yeniden değerlendirmesini ister ama, bu değerlendirme, yeniden puanlama anlamına gelmez.
bazı üniversitelerde, bölüm başkanının hocayla birlikte kağıda baktığı görülmekteyse de, normalde yine aynı hoca tek başına değerlendirir...