mahvetmek

herhangi birşeyi işe yaramaz hale getirmek. yok etmek anlamlarında kullanılan kelime. kökeni arapçadır ihanet anlamına gelir.