mamafih

öyle olmakla beraber.. anlamına gelen cümlenin başında kullanılan arapça kelime..