mantık

gerçeklere dayalı mantıksal çıkarımları veya sonuçları şekillendirmede kullanılan ruhani güç.
doğru düşünme sanatı ve bilimi.