maşallah

beğenme ifadesi barındıran arapça ifadedir. allah nazarlardan saklasın anlamını da içerir. abartılı biçimi (bkz: hey maşallah)'tır
siper alın, peşine tükürük gelen söz .