maskülen eşcinselin asıl amacı

heteroseksist düzende çevredeki heteroseksüellere şirin gözükmektir. ey maskülen eşcinsel, bil ki sen bu düzenin bir yamağısın. sen feminen bir eşcinsel görünce rahatsız oluyorsun ya sen güçlüden yanasın. feminen eşcinselleri ezemezsin. maskülen olmak demek güçlü olmak demek değildir. sen düzgün eşcinselken feminenler toplumda itibari zedeleyen kişiler değillerdir. senin diğerlerinden bir farkın yok.
adamlıktır. adam gibi adamlıktır. adamın dibiliktir. anasının amıdır.

bu arada maskülen erkek diye bir şey yoktur. bu sıfatlar, birinin, onun doğasında olmayan bir özelliği sonradan edinmesi sonucu onlara yakıştırılır. mesela bir kadın doğuştan kadındır, fakat erkeklere içkin özelliklere sahipmiş gibi davranabilir. bu sayede ona maskülen/erkeksi sıfatı yakıştırabilir. yine bir erkek doğuştan erkektir, fakat kadınlara içkin özelliklere sahipmiş gibi davranabilir. böylelikle ona da feminen/kadınsı sıfatı yakıştırılabilir. --biraz türkçe bilgisiyle her şeyi idrak edebiliriz. yalnızca türkçeyle de ilgili değil tabii, bu durum evrenseldir.-- kadına özgü tavır ve davranışlar kadınsıdır. erkeğe özgü tavır ve davranışlar erkeksidir. bunlar toplumsal değildir, doğuştan, cinsiyetle birlikte gelirler. zaman içinde bir erkek kadınsı davranışlar sergileyebileceği gibi, bir kadın da erkeksi davranışlar sergileyebilir. dolayısıyla bir erkeğin erkeksi yani maskülen olduğunun ifade edilmesi, dil bilgisi hatası olduğu kadar mantık hatasıdır da. zira erkek, doğası gereği erkektir, erkeksi sıfatı erkek cinsiyetinin önüne getirilemez, mantık ve cinsiyetlerin doğası gereği.

cinsiyetlere bazı özellikler atfetme toplumsal olabilir. fakat bunlar aşırılık içerir. mesela erkek cinsiyeti, delikanlı olmalıdır, nazik olmamalıdır gibi. ya da kadın cinsiyeti hanımefendi olmalıdır, ikinci planda kalmalıdır gibi. cinsiyetlere yüklenen toplumsal anlamlar doğal değillerdir. zira bunlar cinsiyetlerin doğasında yoktur. ama cinsiyetlerin bir doğası vardır. bu da toplumun ortadan kaldırıldığı bir dünya düşünüldüğünde gayet net anlaşılabilmektedir.

cinsiyetsiz bir toplum düşüncesi ise bambaşka bir konudur. gerçekçi değildir, doğal olanla çelişir.

küçük bir örnek;

- hep onun gibi davranıyorsun, iyice ona benzedin (karakteri, başka bir kişinin karakterine evrilen birine yapılan serzeniş).

"-msı, -msi, -msu, -msü, -ımsı, -imsi, -umsu, -ümsü
[1] ad kök ve gövdelerinden "andıran, benzeyen" anlamı taşıyan "sıfat soylu ad" türetme eki. beyazımsı, grimsi, sarımsı, kırmızımsı, mavimsi, morumsu, pembemsi, yeşilimsi eylemsi, fiilimsi..."

https://tr.wiktionary.org/wiki/-ms%C4%B1

erkeğe benzeyen/erkek gibi olan erkek, komik bir cümle gibi duruyor.

not: her zaman burada olmayabilirim.

ekleme: feminenlik kesinlikle eşcinselliğin itibarını zedelemez. feminen olmak kusurlu olmak demek değildir. zaten feminenlik eşcinselliğe içkin bir kavram değildir. zira heteroseksüel feminenler de vardır. bu cinsel yönelimden bağımsız bir kavramdır. sadece tüm eşcinsellerin feminen olduğu, eşcinsel erkeklerin kadın cinsiyetine evrilmek istediği algısı yerleşik bir yanlış kanıdır. ayrıca kimse feminenleri sırf feminen oldukları için eleştirmez. sadece rahatsız edici boyuta hatta tacize varan abartılı davranışlar insanların özgürlüklerini etkileyebilir. bu da pekâlâ eleştirilebilir. yine, eşcinsellik doğal olduğu için eleştiri kapsamı dışındadır, fakat birer tercihten ibaret olan yaşam tarzları, bir cinsel yönelimin genellenmesine ve ayıplanmasına neden oluyorsa, o yaşam tarzlarının eleştirilmesi de doğal karşılanmalıdır.
cisgender'dır yani biyolojik kimliği ile toplumsal kimliği aynıdır. bunda yadırganacak bi şey yok.
yerden yere vurulmuş da önce bi maskülenliği tanımlamak lazım. çünkü bear kavramı da maskülenliği yüceltir.

tabii siz çomarlardan bahsediyorsanız orası ayrı.