mason

masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. (bkz: vikipedi )
bir lonca vari , dünya siyasetinin büyük çoğunluğunun elinde olduğu oluşum , lonca , din , örgüttür . çoğu insana göre masonluk yahudi dinine sonradan geçenlere verilen isim olarak yanlış bilinmektedir .
- birbirlerine "dul kadının oğlu" diye şifreli olarak selam gönderirler.
- kökleri illuminatiye kadar uzanan bir mesleki, bilimsel ve dinsel felsefenin örgütlenmiş halidir.
- locaların yapısında, katı bir hiyerarşik sistem vardır. belli aşamaları ve görevleri tamamlayanlar yükselerek "üstad" olmaya hak kazanırlar.
- "hür mason locaları" olarak dünyanın her yerinde örgütlenmişlerdir.
- sembolleri, birbirlerini dik açılarla kesen bir pergel ve gönyedir.
- birçok kapalı cemaat gibi, haklarında yapılmış spekülasyonlar ve iftiralar havada çarpışmaktadır.
her seferinde locasından bahsedilen kurum.
ne zaman duysam peşinden "locası" tabiri getirilen kurum.

(bkz: mason locası)