matta

isa'nın on iki havarisinden biri olan, celileli matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. (bkz:yeni ahit)'in ilk bölümünü meydana getirir. kelime anlamı olarak matta, ibranice "efendimizin hediyesi" anlamına gelmektedir.