mektebi mülkiye

sultan abdülmecit döneminde, istanbul'un fatih semtinde mekteb-i fünun-u mülkiye adıyla 1859 yılında faaliyete geçmiş bir okuldur.
başlangıçta 2 yıl, daha sonraki değişikliklerle ise 4-5 yıla çıkartılan bir eğitim programı uygulanmıştır.
amaç, imparatorluğun devlet yapısının ihtiyaç duyduğu nitelikli devlet memurlarının yetiştirilmesidir.
1. dünya savaşı yıllarında bir süreliğine kapatılmıştır.
cumhuriyet döneminde ankara'ya taşınan okul, siyasal bilgiler fakültesi adıyla hizmetlerine devam etmektedir. *