melami

her türlü gösterişten ve dünya kaygılarından uzak kalarak yaşanılan hayat tarzı ki sünni tarikattır. merak edip bu konuda sohbetlerine katıldığım melamiler vardır.