menend

osmanlıca benzer , emsal anlamına gelen amcamın kerhaneciden sonra en çok kullandığı ikinci sözcük.