metazori

rumca bir sözcüktür.
zorla, zorlayarak anlamlarındadır. *