mide yanması

girdi girerken bile bana acı çektirmeye yemin etmiş hastalık.