militarizm

faşizmin temel aracı, dayanağı veya yoldaşı.
fransızca militarisme'den dilimize girik.

her tür sorunu, askerî yöntemlere başvurarak çözme ve dolayısıyla çözücü güç olarak silahlı kuvvetlere öncelik tanıma eğilimi anlamında. ( tdk)
hümanizmin düşmanı, emperyalizmin silahı ve şiddete tapanların her derde deva ilacıdır bu.
fakat, bu araca güvenip onu yoldaş edinenlerin sonu, kontra-militarizm oluyor, yani, karşı tarafın şiddeti doğuyor.
dolayısıyla, sonsuz bir çatışma ve savaş hali hüküm sürüyor...
"dadından yinmez", dediklerinden...
anlayana...