minsk

kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre daha fazla olduğu beyaz rusya'nın başkenti.