mir

- 1986-2001 yılları arasında kullanılmış olan sovyet-rus uzay istasyonu.
sözcük anlamının rusça'da barış olduğunu işitmiştim...

- farsça bir sözcük. emir, kumandan ve başkan anlamında...