mısır tanrıları

başlarında amon-ra ve eşi amunet'in bulunduğu tanrılar topluluğu.

amon-ra ve amunet ile ilgili ilginç bir bilgi: firavunlar döneminde bu tanrı ve tanrıçanın anlatıları tamamen farklı tutulurdu. bunun sebebi ise eğer bir araya gelirlerse amunet'in kötülüğün annesi olacağına yönelik olan inançtı.