mmpi

açılımı için (bkz: minnesota multiphasic personality inventory ) türkçesi minnesota çok yönlü kişilik envanteri. psikoloji ve psikiyatri alanında sıkça kullanılan hipokondri, depresyon, histeri, psikopati, maskülinite-feminite, paranoya, psikasteni, şizofreni, mani ve sosyal içe dönüklük olmak üzere 10 tane alt bölümden oluşan kişilik envanteridir. 566 sorudan oluşur. kişinin verdiği evet, hayır, kararsızım şeklindeki cevaplara göre kişiliği bu 10 alt başlıkta inceler. hepsi iyi hoş güzeldir de maskülinite-feminite kısmı şahsi fikrimce çok saçmadır. çünkü burada aldığınız puan belirli bir sınırın üstündeyse bu envantere göre homoseksüel olduğunuz söylenir ama bu homoseksüellik sadece erkeklere özgüdür kadınlarınkinde bu üst sınır aşılırsa heteroseksüel yerine konuma konmaktan hoşlanmaz yazar. insanların cinsel yönelimlerini çiçek severim, böcek severim, silah severim tarzındaki sorularla belirlemek neyin kafasıdır anlamış değilim.