moğollar

türklerle akraba olan kavimdir. türk diline en yakın dil de moğolcadır. bir nevi amcaoğlu durumundalar bizim için. candırlar canandırlar.
moğolistan'ın yerli halkı..