monte carlo simulasyonu

random sayı üreteci fonksiyonu ile, verilen aralık içinde denklemi sağlayan değerler ile iterasyon uygulanarak denklemin çözümüne yaklaşma benzetimidir..

istatistiki çalışmalarda kullanılır, ilk olarak monte-carlo nicholas constantine metropolis tarafından bulunmuş olsa da günümüz uygulamaları için uyarlanmış hali atom bombasının geliştirildiği los alamos ulusal labaratuvarı*'nda bombanın patlamasından sonra nötron ve diğer atom altı parçacıkların istatistiki dağılımı için geliştirilen modelidir..