müge anlı kaybolursa

allah muhafaza böyle bir şey olsa , iş yalçın abi ye düşer .