mukallid

arapçadan gelik.
iyi taklit eden, taklitçi.