mülhitlik

dinsiz, imansız, doğru yoldan çıkmış.
aynı "lhd" kökünden ilhad: dinden çıkma, lahit: antik mezar, mezar odası yada taş tabut
kökten türeyen iki kelimenin de dinsizlik ve dinden çıkma anlamına geldiği düşünülürse buradan türeyen "lahit" in de dinsiz mezarı, pagan mezarı için kullanıldığı sonucuna varılabilir kanımca