mülkiyet

kişinin bir mal üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisidir