müstakbel

gelecek, ileri anlamında kullanılan kelime.