müstakil

kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız