muzun içinde gelen böcek

ihraç edilen bir mısır koçanıyla geri döndüğü söylenmektedir