necronomicon

abdul alhazret tarafından kaleme alınmış mistik kitap.

içinde bu ve öte aleme değişik formüller, irtibat kanalları ve büyüler bulunan bu kitapta yazılan şeyleri tecrübe eden insanlar hakkından kulaktan kulağa yayılmış onlarca ürkütücü efsana mevcuttur. bu rivayetlere göre kimisi çıldırmış, kimisi kimyası ve vücut yapısı tamamıyla değişerek uzay-zamanda sıçramalar yapmaya başlamış, kimisiyse direkt olarak ölmüştür.

h.p. lovecraftın öykülerinde çokça referans aldığı bu kitap, papa tarafından dişe dokunur bir neden gösterilmeden yasaklanmıştır. günümüzde british museumda olduğu iddaa edilen kitaba atfedilen değer, denildiğine göre evrenin çeşitli mekanizma ve oluşumlarını hurufulik yöntemiyle harekete geçirerek çeşitli akıl almaz oluşumlara sebebiyet vermesinde yatmaktadır.

kitabın diğer bilinen başlıca isimleri;

mardukun elli adı
kara dünyanın kitabı
ölüler kitabı
arabın kitabı
ve
çıldırtan kitap olarak bilinirler.

gene başka bir rivayete göre bu bilgileri eski mısırdaki inisiyatik öğretilerin sahibi rahipler tarafından aldığı söylenen abdul elhazret, görünmez bir güç tarafından şam çarşısında herkesin gözü önünde parçalanarak ve garip değişimler geçirmek suretiyle öldürülmüştür.
olsada iki büyü öğrensek dedirten, mistik kitap