nefilim

anunnakilerin tevrat versiyonudur.
ibranicede, "yukarıdan aşağıya gönderilmişler" ve "devler" anlamlarına gelen bir tanrısal sıfattır.