nerden sikeceği belli olmayan insan

önceden öngörülemeyen, şekli kestirilemeyen; dahası tahmin dışında gelişen manevralarla karşısındakine zarar veren beterli tür.

duyulan güven oranında olabileceği gibi bunu aşan miktarlarda da sarsıcı etki yaratması mümkündür.
genel manada hayvan , bitki , böcek sıfatlandırılmasına mağruz kalan canlı .